Toimenpiteet

Toimenpiteet

Radonhaittaa voidaan vähentää monin eri menetelmin. Oikeiden ja onnistuneiden korjaustoimenpiteiden valinta edellyttää erityistä ammattitaitoa sekä rakennusalan kokonaisvaltaista hallintaa.