Radonmittauspurkit taloyhtiöille ja yksityisille
Tutustu mittauspurkkiin »

Radonmittaus ja mittausmenetelmät

Virallinen radonmittaus tulee suorittaa vähintään 2 kk kestävänä purkkimittauksena 1.9. – 31.5. välisenä aikana. Radonmittauksia voidaan tehdä myös virallisen mittauskauden ulkopuolella.

Radonpitoisuuden mittaamiseen tarkoitetut laitteet jakautuvat karkeasti kahteen kategoriaan; jatkuvatoimisiin mittalaitteisiin sekä alfajälki-ilmaisimiin eli niin kutsuttuihin radonpurkkeihin.

Radonmittausmenetelmät tulee valita aina kulloiseenkin tarkoitukseen sopiviksi. Jatkuvatoimiset mittalaiteet antavat paljon enemmän tietoa radonpitoisuudesta ja pitoisuuden vaihteluista kuin radonpurkit.

Virallinen radonmittaus tulee suorittaa Stukin hyväksymällä mittausmenetelmällä.

Pyydä tarjous

Alfajälki-ilmaisimet eli radonpurkit

RadonmittauspurkkiRadonpurkit ovat pieniä muovisia koteloita, jonka sisällä on alfajälki-ilmaisin. Radonin lähettämä alfasäteily saa purkin sisällä olevalle kalvolle aikaan jälkiä, jotka saadaan näkyviin laboratoriokäsittelyllä. Jäljet laskemalla saadaan määritettyä mittausjakson radonpitoisuus.

Pitkän aikavälin mittauksilla saadaan selville hyvin luotettavasti ja tarkasti radonpitoisuuden taso mittauskohteessa. Tuloksena saadaan mittausjakson keskiarvo.

Mittapurkilla suoritetun mittauksen etu on tuloksen tarkkuus. Hetkelliset olosuhdemuutokset eivät vaikuta mittaustulokseen niin paljon kuin lyhyissä mittauksissa.

Virallinen radonmittaus tulee tehdä vähintään 2 kk kestävänä purkkimittauksena syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana.

Tilaa mittauspurkki verkkokaupastamme »

Jatkuvatoimiset mittalaiteet

Radonmittaus ScoutJatkuvatoimiset mittalaitteet ovat verkkovirralla tai pattereilla toimivia laitteita, jotka mittaavat radonkaasupitoisuutta säädetyin väliajoin.

Jatkuvatoimisten mittalaitteiden etu on niiden nopeus ja saatavan tiedon käsiteltävyys. Tiedon käsiteltävyys auttaa erityisesti radonkorjauksissa ja laadittaessa toimenpidesuunnitelmia. Olosuhdemuutokset tallentuvat mittalaitteen muistiin ja ne on tarkasteltavissa yhdessä radonpitoisuuden kanssa.

Jatkuvatoimiset mittalaiteet soveltuvat erityisen hyvin nopeasti suoritettavaan kontrolloituun radonmittaukseen. Radonmittaustulos saadaan nopeimmillaan 6 minuutissa mutta yleisimmin mittalaitteet mittaavat tuloksia 1 tunnin välein tallentaen ne muistiinsa.

Katso mallimittaustuloste »

Lisätiedot ja radonmittaukset

info@radonpalvelut.fi
010 325 3340

Luotettava kumppani logo STUK logo Veronumero logo

Copyright © 2024