Korjaustoimenpiteet valitaan kohteen mukaisesti
Lue lisää korjauspalveluista »

Säätömittaukset

Radonsäätömittaukset ovat olennainen osa tehtävien toimenpiteiden laadunvarmistusta.

Radonhaitan poistamiseksi tehtävien toimenpiteiden yhteydessä tulisi aina suorittaa radonsäätömittaukset jatkuvatoimisilla tietokone-avusteisilla radonmittauslaitteilla sekä käyttöön soveltuvilla ilmamäärämittareilla. Toimenpiteiden onnistuminen voidaan todeta välittömästi radonsäätömittausten jälkeen ja tulokset osoittavat tilaajalle toimenpiteiden vaikutuksen sisäilman radonpitoisuuden määrään. Mittausjakso on kokonaisuudessaan noin 6-10 vuorokautta korjaustavasta ja laajuudesta riippuen.

Radonsäätömittauspöytäkirja on tärkein tilaajalle luovutettava dokumentti toimenpiteiden yhteydessä.

Radonsäätömittaukset ja lopullinen toimenpiteiden onnistuminen tulisi aina varmentaa virallisilla radonmittausmenetelmillä.

Lisätiedot ja tiedustelut

info@radonpalvelut.fi
010 325 3340

Pyydä tarjous

Luotettava kumppani logo STUK logo Veronumero logo

Copyright © 2024