Korjaus lähtee liikkeelle radonmittaustuloksista
Tutustu radonmittaukseen »

Radonkorjaus

Onnistuakseen radonkorjaus vaatii oikeiden toimenpiteiden valintaa, ammattitaitoa sekä rakennusalan kokonaisvaltaista hallintaa.

Suunnittelu mahdollistaa onnistuneen lopputuloksen

Radonkorjauksien suunnittelu lähtee liikkeelle radonmittaustuloksista. Radonkorjaustapoja on erilaisia ja sen vuoksi radonkorjauksista puhuttaessa esiin nousee muun muassa:

  • radonremontti
  • radonimuri ja -kaivo
  • radonpoisto
  • radonimupiste
  • radontiivistykset
  • radonputkiston aktivointi
  • ilmanvaihdon parannukset

Pyydä tarjous

Radonhaittaa voidaankin vähentää monin eri menetelmin eikä ole olemassa vakiomallia, millä tulokset olisivat varmasti taattuja. Valittavan korjaustavan ratkaisee mm. rakennustyyppi, maaperän olosuhteet, rakennuksen ominaisuudet ja sen käyttö. Korjaustapaa valittaessa tulisi ottaa huomioon myös sen käyttökustannukset ja ympäristövaikutukset.

Jotta radonkorjaus saadaan suoritettua onnistuneesti, suositellaan laadittavaksi toimenpidesuunnitelma. Suunnitelmassa esitetään toimenpiteet radonhaitan poistamiseksi.

 

Toimenpidesuunnittelu
Radonkorjaukset
Radonhuolto

 

Radonkorjaus nykyaikaisilla menetelmillä

Ammattitaitomme osoituksena käytössämme on kaikki radontorjuntamenetelmät. Yhdistämällä eri menetelmiä radonkorjaus voidaan suorittaa kohteen vaatimusten mukaan, jolloin päästään usein parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Perusajatus lähes kaikissa korjauksissa on kuitenkin maaperästä tulevan ilman kulkeutumisen estäminen sisätiloihin, joko ohjaamalla sitä pois rakennuksen alta tai rakennusta tiivistämällä.

Korjausmenetelmiä toteutettaessa on tärkeää varmistaa korjausten onnistuminen mittauksin. Jatkuvatoimisilla tietokoneavusteisilla mittalaitteilla voidaan varmistaa radonhaitan poistuminen toimenpiteiden yhteydessä, säätää laitteisto mahdollisimman hyvin radonhaittaa torjuvaksi sekä energiatehokkaaksi.

Noudatamme kaikissa korjauksissa maailmalla tunnettua ALARA- periaatetta (As Low As Reasonably Achievable) radonhaitan minimoimiseksi.


Haluatko kuulla lisää?

Voit lähettää meille sähköpostia info@radonpalvelut.fi tai soittaa 010 325 3340


Ilmanvaihtotekniset toimenpiteet

Ilmanvaihdon merkitys sisäilman laatuun on huomattava. Oikein säädetyllä ja mitoitetulla ilmanvaihdolla saavutetaan hyvä sisäilman laatu. Lisätietoa sisäilman laadusta löytyy Sisäilmayhdistyksen sivuilta.

Ilmanvaihtoteknisiä korjauksia tehdään silloin kun järjestelmä ei toimi oikein. Toimiva ja oikein mitoitettu ilmanvaihto poistaa myös muita sisäilma haittoja ja on siten tärkeä tilan käyttäjälle.

Ilmanvaihtoteknisiä korjauksia käytetään usein kun radonpitoisuuden ylitykset ovat pieniä ohjearvoihin verrattuna tai yhdessä muiden korjausten kanssa.

Radonpitoisuuksien kannalta pahin ilmanvaihtomuoto on koneellinen poistoilmavaihto (mikä on yleisin 70–80-luvulla rakennettujen asuntojen ilmanvaihtomuoto) ilman riittävää korvausilmansaantia. Asunnon suuren alipaineisuuden vuoksi radonpitoista ilmaa imetään maanvastaisten rakenteiden epätiiveyskohtien kautta asuntoon. On kuitenkin muistettava että talon pieni alipaineisuus on rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden kannalta tärkeää.


Sisäilman epäpuhtauksille on asetettu raja-arvoja:

  • Sisäilmaluokissa S1 ja S2 on radonpitoisuuden enimmäisarvoksi on määritelty 100 Bq/m³.
  • Sisäilmaluokassa S3 Raja-arvo on 200 Bq/m³

S1-luokka on yksilöllinen, S2 hyvä, S3 tyydyttävä sisäilmasto.


Rakenteiden tiivistäminen

Maata vasten olevien rakenteiden tiivistäminen on suositeltavaa aina kun se on mahdollista. Yleisimpiä tiivistyskohteita ovat sokkelin ja lattianrajan yhtymäkohdat sekä tekniikka läpiviennit.

Rakenteiden tiivistämisellä estetään myös muiden sisäilmanlaatua heikentävien haitta-aineiden kulkeutuminen sisäilmaan.

Luotettava kumppani logo STUK logo Veronumero logo

Copyright © 2024