Radonmittaukset, korjaukset ja suunnittelupalvelut
info@radonpalvelut.fi

Radonmittauspalvelut yrityksille

Suoritamme toiminnanharjoittajalle velvoitetut radonaltistusmittaukset lainsäädännön vaatimusten sekä Säteilyturvakeskuksen määräysten mukaisesti virallisia mittausmenetelmiä käyttäen. Työntekijöiden radonaltistusta voidaan selvittää radonpurkkimittauksilla (kesto vähintään 2 kk), työnaikaisella radonmittauksilla (kesto 7 vrk) sekä henkilökohtaisilla mukana kannettavalla radonmittauspurkilla.

Vankka alan kokemus takaa, että asiakas ei jää yksin radonmittausten tai mittaustulosten kanssa. ”Avaimet käteen” – periaatteella hoidamme koko radonaltistusselvitysprosessin asiakkaan puolesta. Asiakas saa kaikki prosessin vaatimat palvelut samasta paikasta, mikä takaa laadukkaan ja vaivattoman asioiden hoidon.

Pyydä tarjous


Tilaa radonmittaus

Toiminnanharjoittajan on selvitettävä radonista aiheutuva säteilyaltistus määräysten mukaisesti – ota yhteyttä, niin me hoidamme asian kuntoon.

Voit lähettää meille sähköpostia info@radonpalvelut.fi tai soittaa 010 325 3340

Radonmittauspalvelut yrityksille

Työpaikan radonpitoisuuden mittaus

Jokainen työnantaja on velvollinen selvittämään työtilojen radonpitoisuuden, jos on syytä epäillä, että viitearvo voi ylittyä. Työpaikan radonpitoisuus tulee mitata ainakin:

  • Kaikissa osittain tai kokonaan maan alla sijaitsevissa työtiloissa
  • Kunnissa ja alueilla, jotka kuuluvat STUK:n velvoitekuntalistaan
  • Työpaikoilla, jotka sijaitsevat harjuilla tai muilla hyvin ilmaa läpäisevillä sora- tai hiekkamailla.
  • Talousvettä toimittavissa laitoksissa tai elintarvikehuoneistoissa, joiden käyttämä vesi ei ole yksinomaan peräisin pintavedestä ja on kosketuksissa sisäilman kanssa.

Katso radonin mittausvelvoitealueet uuden säteilylain mukaan »


Säteilyturvakeskus yllä pitää listaa kunnista ja postinumeroalueista, joissa työnantajilla on mittausvelvoite.

Oheiseen karttaan on merkitty mittausvelvoitealueet, kunnat sinisellä ja postinumeroalueet turkoosilla, joissa lakisääteiset radonmittaukset tulee toteuttaa.

Radonmittauslaitteet:

Radonin esiintymisalueet Suomessa

Radonpurkkimittaus

Radonmittauspurkki

Työaikainen radonaltistusmittaus

Henkilökohtainen radonseuranta

Henkilökohtainen radonseuranta laite

Käytössämme ovat Säteilyturvakeskuksen hyväksymät viralliset radonmittausmenetelmät.

Luotettava kumppani logo STUK logo Veronumero logo

Copyright © 2024