Mia Lund aloittaa vahvasti kasvavassa joukossamme.
Mia on toiminut aikaisemmin laajemmin sisäilma-asioiden parissa tuoden vahvan pohjan radonmittausten ja korjausten hoitamiseen. Radon on yksi sisäilmaongelmien osa-alue.
Ilmanvaihdon erityisasiantuntijana Mia tuo oman asiantuntemuksensa yrityksemme käyttöön.

Mian vastuualueena ovat radonmittaukset ja radonkorjaukset työpaikoilla ja julkisissa tiloissa.