Vielä ehtii aloittamaan valvontaviranomaisen hyväksymän radonmittauksen. Mittauskausi on 1.11 – 30.4 välinen aika ja radonmittauksen kesto 2 kk joten mittaus on aloitettava viimeistään 1.3.

Virallinen radonmittaus voidaan tehdä vain hyväksytyllä integroivalla alfajälki-ilmaisimella.

Me käytämme Landauer Nordic Ab:n hyväksyttyjä integroivia alfajälki-ilmaisimia (STUK päätös 1/340/09)