Eurooppalaisen yhteistutkimuksen*) perusteella kolmenkymmenen vuoden asuminen noin 700 Bq/m³ radonpitoisuudessa kaksinkertaistaa riskin sairastua keuhkosyöpään 75 ikävuoteen mennessä. Pienessä radonpitoisuudessa elävällä, jatkuvasti tupakoivalla henkilöllä on noin 10 prosentin todennäköisyys saada keuhkosyöpä, kun taas tupakoimattomalla tämä riski on vain noin 0,5 prosenttia.

Tupakoitsijan riski 700 Bq/m3 radonpitoisuudessa on tällöin 2*10 % eli 20 %, ja tupakoimattoman samoin kaksinkertainen, eli 1 %. Tupakoinnin lopettaneen henkilön keuhkosyöpäriski on yhden ja kahdenkymmenen prosentin väliltä. Riski on sitä pienempi, mitä pitempi aika tupakoinnin lopettamisesta on kulunut.

*) Darby et al. 2005. Radon in homes and risk of lung cancer: Collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies. British Medical Journal, 330, 23–227

Lähde: STUK