• Mitä radon on?

Radon

Radonaltistuksen aiheuttaa osassa Suomen rakennuksissa sisäilmaan kerääntyvä radonkaasu. Haitallinen säteilyhaitta tapahtuu hengitysilman ja porakaivoveden välityksellä. Kiinteistön alla oleva maaperä ja sen huokosilmareitit ovat merkittävimmät sisäilman säteilylähteet. Radonsäteilyn voimakasenerginen alfahajoaminen aiheuttaa keuhkosoluissa mutaatioita ja lisää merkittävästi keuhkosyöpäriskiä. Pitkäaikainen radonaltistus suuressa radonpitoisuudessa kasvattaa tupakoimattoman henkilön keuhkosyöpäriskin samalle tasolle kuin tupakoitsijalla.

Maaperässä syntyvät radioaktiiviset radonin hajoamissarjat tuottavat suurienergistä ionisoivaa säteilyä. Säteily kykenee muuttamaan atomiensähkövarauksia eli ionisoimaan niitä. Ionisoitumisessa atomien kemiallinen reaktiivisuus muuttuu ja niistä koostuvat yhdisteet hajoavat.

Hajotessaan radonkaasu muuntuu useiksi muiksi kiinteiksi poloniumin, vismutin ja lyijyn radioaktiivisiksi isotoopeiksi ja lopulta ei-radioaktiiviseksi lyijy 206:ksi. Nämä radonin radioaktiiviset alkuaineet kerääntyvät hengityselimiin ja kehomme aiheuttaen kohonneen syöpäriskin.

Radonin tuottamat poloniumin kolme isotooppia ovat radioaktiivisuutensa lisäksi eräitä kaikkein myrkyllisimpiä luonnossa esiintyviä aineita.

Lue lisää radonmittausmenetelmistä.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail