Suomessa todetaan vuosittain 2000 keuhkosyöpää, joista noin 300 liittyy radonaltistumiseen. Sisäilman radon on toiseksi merkittävin tunnettu keuhkosyövän aiheuttaja tupakoinnin jälkeen. Tupakoitsijoilla radonista aiheutuva riski on suurempi kuin tupakoimattomilla.

Lähde: STUK