Virallisten radonmittausten kausi alkaa 1.11.2014 ja päättyy 30.4.2015, radonmittausjakson pituus on vähintään 2 kk joten virallinen radonmittaus on siten aloitettava viimeistään 1.3.2015.

Virallinen radonmittaus voidaan tehdä vain hyväksytyllä integroivalla alfajälki-ilmaisimella.

Me käytämme Landauer Nordic Ab:n hyväksyttyjä integroivia alfajälki-ilmaisimia (STUK päätös 1/340/09)