Tämän radonmittauskauden tulokset alkavat olla pääosin tiedossa. Radonpitoisuus 400 Bq/m3 ylittyi tälläkin kertaa useissa kodeissa ikään ja sijaintiin riippumatta. Radonkorjausten suunnitteluaika on nyt parhaimmillaan! Kohdekatselmukset ovat vauhdissa, varaa oma aikasi meiltä nyt!