• Säätömittaukset

    Radonsäätömittaukset ovat tärkein osa tehtävien toimenpiteiden laadunvarmistusta!

Säätömittaukset

Radonhaitan poistamiseksi tehtävien toimenpiteiden yhteydessä tulisi aina suorittaa radonsäätömittaukset jatkuvatoimisilla tietokone-avusteisilla radonmittauslaitteilla sekä käyttöön soveltuvilla ilmamäärämittareilla. Toimenpiteiden onnistuminen voidaan todeta välittömästi radonsäätömittausten jälkeen ja tulokset osoittavat tilaajalle toimenpiteiden vaikutuksen sisäilman radonpitoisuuden määrään. Mittausjakso on kokonaisuudessaan noin 6-10 vuorokautta korjaustavasta ja laajuudesta riippuen.

Radonsäätömittauspöytäkirja on tärkein tilaajalle luovutettava dokumentti toimenpiteiden yhteydessä.

Radonsäätömittaukset ja lopullinen toimenpiteiden onnistuminen tulisi aina varmentaa virallisilla radonmittausmenetelmillä.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail